NHÀ MÁY SAMIL PHARMACEUTICAL

 

* Tên công trình : DỰ ÁN SAMIL PHARMACEUTICAL
* Địa điểm : Khu CNC Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
* Hạng mục : Cung cấp nhân viên thi công lắp đặt Sampling Booth; Clean Booth; Pass Through; Pass Box. 
* Hình ảnh  :