Tài liệu tiêu chuẩn và phân loại

Tiêu chuẩn phòng sạch là tổng hợp các yêu cầu kỹ thuật và các thông số kỹ thuật do bộ y tế ban hành, bộ chứng nhận chất lượng cung cấp để tạo nên một phòng sạch đảm bảo về các thông số: độ sạch, độ ẩm, nhiệt độ, áp suất và kiểm soát được lượng vi trùng theo mong muốn.

Có ba tiêu chuẩn chính về phòng sạch từ năm 1963 đến nay:

  • Tiêu chuẩn phòng sạch Federal Standard 209 (1963): Tiêu chuẩn này lần đầu tiên được quy định vào năm 1963 (có tên là 209), và sau đó liên tục được cải tiến, hoàn thiện thành các phiên bản 209 A (1966), 290 B (1973)…, cho đến 209 E (1992).
  • Tiêu chuẩn phòng sạch Federal Standard 209 E (1992): Tiêu chuẩn này xác định hàm lượng bụi lửng trong không khí theo đơn vị chuẩn (đơn vị thể tích không khí là m^3). Sự phân loại phòng sạch được xác định theo thang loga của hàm lượng bụi có đường kính lớn hơn 0,5 \mum.
  • Tiêu chuẩn phòng sạch ISO 14644-1: Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (International Standards Organization – ISO) đã quy định các tiêu chuẩn về phòng sạch tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn ISO 14644-1 được phát hành năm 1999 có tên “Phân loại độ sạch không khí

Bảng tiêu chuẩn Iso 14644-1:

Ứng dụng của các cấp phòng sạch:

1) Loại 1 (Cleanroom Class 1)

– Loại phòng thuộc các nhà máy sản xuất mạch tích hợp với công nghệ kích thước siêu nhỏ

2) Loại 10 (Cleanroom Class 10)

– Loại phòng thuộc các nhà máy sản xuất bán dẫn dùng sản xuất các mạch tích hợp có bề rộng dưới 2 ILm.

3) Loại 100 (Cleanroom Class 100)

–  Loại phòng đòi hỏi không có vi khuẩn, bụi để sử dụng sản xuất các loại thuốc tiêm vô khuẩn.

–  Loại phòng phẫu thuật cấy mô.

–  Loại phòng hậu phẫu sau phẫu thuật cấy mô xương.

4) Loại 1000 (Cleanroom  Class 1000)

–  Loại phòng sản xuất trang thiết bị quang học chất lượng cao.

–  Loại phòng sản xuất bạc đạn kích thước siêu nhỏ.

5) Loại 10,000 (Cleanroom  Class 10,000)

–  Loại phòng lắp ráp trang thiết bị thủy lực, khí nén, các loại van điều khiển trợ động, các thiết bị định giờ và bộ truyền động chất lượng cao.

–  Loại phòng để sử dụng sản xuất các loại thuốc tiêm vô khuẩn.

6) Loại 100,000 (Cleanroom Class 100,000)

–  Loại phòng dùng cho công việc liên quan đến quang học.

–  Loại phòng dùng lắp ráp linh kiện điện tử, thủy lực và khí nén.

–  Loại phòng dùng để sản xuất dược phẩm, thực phẩm.

Hình ảnh 1 phòng sạch.

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn chuyên sâu:

Hotline 093 143 54 54 sales@congnghelockhi.vn . Công Nghệ Lọc Khí - NƠI CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHO PHÒNG SẠCH!