Điểm mạnh

Điểm mạnh của chúng tôi:

1. Con người: Chúng tôi là nơi tập hợp những con người làm việc có tâm, có tầm.

2. Liên kết: Chúng tôi liên kết với các công ty nước ngoài có uy tín trong cùng lĩnh vực.

3. Học tập: Chúng tôi học tập không ngừng để đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

4. Linh hoạt: 1 vấn đề chúng tôi có nhiều giải pháp.

5. Chăm sóc: Chúng tôi luôn luôn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 cho đến hết vòng đời sản phẩm

6. Sáng tạo: Các bạn ra đề bài, chúng tôi lên phương án.

7. Uy tín: Uy tín là việc sống còn của mỗi cán bộ công nhân viên trong công ty.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH LONG

Hotline: 093 143 54 54

Email: sales@congnghelockhi.vn 

Website: https://www.congnghelockhi.vn/

Nhà máy: 23 Đường TL 02, P. Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh