RSS

Tin tức

Lãnh đạo Giáo hội và các tổ chức tôn giáo tạm dừng mọi sinh hoạt tập trung đông người tại nơi thờ tự và treo biển cảnh báo này để phòng chống Covid-19.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết robot truy vết Covid-19 đã bắt đầu gọi điện tới người dân trên địa bàn. Khi nhận cuộc gọi, mọi người nên nghe máy và làm theo hướng dẫn.
Đến nay TP.HCM vẫn xác định có 3 chuỗi lây nhiễm tại một công ty ở quận 3, chuỗi lây nhiễm tại quán bánh canh ở quận 3 và ổ dịch tại Hội truyền giáo Phục Hưng. Riêng chuỗi lây nhiễm liên quan Hội truyền giáo Phục Hưng có mức độ lây lan mạnh do các đặc thù sinh hoạt và điều kiện làm việc của các F0, F1, F2.