Tin tức trong nước và quốc tế về phòng sạch

Để quý Công ty, Khách hàng có thông tin mới nhất về lĩnh vực phòng sạch. Bộ phận chăm sóc Khách hàng công ty TMV luôn luôn cập nhật thông tin 24/24 vì 1 trong những giá trị chúng tôi hướng tới:

 "Phát triển: Với Khách hàng, Nhân viên là bạn và cùng phát triển. Phát triển là con đường duy nhất để mọi thứ tồn tại mãi mãi."

 Nếu quý Khách hàng, Công ty muốn biết sâu sắc hơn về lĩnh vực nào xin vui lòng gửi mail về địa chỉ mail: cskh@congnghelockhi.vn

1. Khuyến cáo về yêu cầu phòng sạch sản xuất Trang thiết bị y tế.

ISO 13485 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý đối với lĩnh vực sản xuất dụng cụ, vật tư y tế. Yêu cầu phòng sạch là 1 trong những yêu cầu quan trọng cần lưu ý trong tiêu chuẩn này.

Phòng sạch được chia làm 4 cấp độ:

-         Loại A: Rủi ro thấp.

-         Loại B: Rủi ro trung bình thấp.

-         Loại C: Mức độ rủi ro trung bình cao.

-         Loại D: Mức độ rủi ro cao.

Để tham khảo sâu và chi tiết Qúy Khách hàng có thể vào link: http://icert.vn/khuyen-cao-ve-yeu-cau-phong-sach-san-xuat-trang-thiet-bi-y-te.htm