icon-mess
Chat Facebook
(24/7)
icon-mess
Kỹ Thuật
(24/7)
icon-mess
Báo Giá
(24/7)
icon-mess
093 143 54 54
(24/7)
 

Chính sách giao hàng

- Phí vận chuyển:Theo thỏa thuận giữa Qúy Khách và Bách Long.

- Phương tiện vận chuyển: Theo thỏa thuận giữa Qúy Khách và Bách Long.

- Quy cách đóng gói:Theo thỏa thuận giữa Qúy Khách và Bách Long.