icon-mess
icon-mess
Kỹ Thuật
icon-mess
 

Nhà máy HTC GlOVES RẠCH BẮP

* TÊN CÔNG TRÌNH    : DỰ ÁN HTC GlOVES
* ĐỊA ĐIỂM                 An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
* HẠNG MỤC Cung cấp và lắp đặt đường ống gió công nghệ 2 lớp cho Nhà máy Sản xuất găng tay HTC
* HÌNH ẢNH DỰ ÁN :